Så säkrar AUTEC vårt dricksvatten

#Automatisierungstechnik #Trinkwasserförderung #Fernwirken

Procesledningssystem styr vattenverk och reningsverk

”Gatewayarna från INSYS icom, inklusive administrations- och VPN-lösningarna, ger oss säkerhet och flexibilitet med hjälp av omfattande redundansmöjligheter: Om DSL-anslutningen misslyckas växlar systemet automatiskt till LTE – och skickar ett nödmeddelande via e-post eller sms. Det innebär att vi kan garantera våra slutkunder tillförlitlig drift av anläggningarna.”

Sven Uhlmann
Programvaruutvecklare på avdelningen för it och automation

AUTEC Softwareentwicklung und Hardwareplanung GmbH

AUTEC Softwareentwicklung und Hardwareplanung GmbH planerar och genomför sofistikerade automationsprojekt för industriföretag och kommunala vattenverk. De har kompetens inom elteknik för avloppsrening och dricksvattenproduktion vid nya eller renoverade anläggningar.

Skillnader i placering och styrsystem

Det är knappast någon som talar om anläggningar för dricksvattenproduktion eller avloppsvattenrening, men dessa är av enorm betydelse för konsumenter och företag. Lyckligtvis behöver få av oss varken oroa oss för obehandlat avloppsvatten eller vattenbrist. Försörjningstryggheten säkerställs genom samverkan och noggrann kontroll av systemen i vattenförsörjningen. Processledningssystemen måste ta hänsyn till att vattenverk, reservoarer och reningsverk ofta distribueras och ofta är belägna på avlägsna platser. Datautbyte för statusinformation och fjärrstyrning är särskilt viktigt.

Systemanslutning till centraliserat processledningssystem

AUTEC Softwareentwicklung und Hardwareplanung GmbH ansluter alla vattenförsörjnings- eller vattenreningsverk till olika processkontrollsystem via gateways från INSYS icom. I denna lösning sammanförs parametrar och kontrollen stöds visuellt. Systemanslutningen sker redundant, till exempel via befintliga WAN-lösningar eller ofta även via en LTE-anslutning. Ett ledningsfel leder därför inte till några driftsstörningar. Datakommunikation mellan stationerna i systemnätverket och processledningssystemet är krypterad. Fjärråtkomst till underhåll för feleliminering krypteras också via VPN-lösningen som tillhandahålls av INSYS icom.

Mycket effektiv leveranssäkerhet

Modulär, säker och redundant datakommunikation säkerställer anslutningen och ger samtidigt hög tillgänglighet för befintliga anläggningar och nya installationer. Detta gör att styrningen kan ske via processledningssystemet. De flesta kommunala operatörerna minskar sina kostnader och utgifter för underhåll, kan planera processer mer effektivt och behöver ingen särskild it-expertis för att använda dem.

Hör av dig!

Vill du veta mer om det här användningsområdet? Kan ett Business Case som detta eller något liknande passa ditt företag också? Kontakta oss så återkommer våra experter så fort som möjligt.