Optimerad driftsättning för kraftvärmeverk

#Blockheizkraftwerk #Fernwartung #Inbetriebnahme

Driftsättning och fjärrservice med flexibel internetanslutning

”Våra kraftvärmepannor kan nu nås säkert via internet. Felande DSL-anslutningar hindrar oss inte längre för nu kan vi gå över till säker och tillförlitlig mobil kommunikation – inklusive certifiering enligt ISO 27001. Under idrifttagningen undviker vi möjliga avtalsviten och sparar värdefull tid med VPN-tjänsten och SIM-korten från INSYS icom, eftersom vi hanterar allt i en portal själva.”

Markus Beißner
Servicechef

COMUNA-metall Vorrichtungs- und Maschinenbau GmbH

COMUNA-metall Vorrichtungs- und Maschinenbau GmbH producerar högeffektiva, gasdrivna kraftvärmeverk samt kompletta värmecentraler och energinät med kombinerad värme och elektricitet. Användningsområdena sträcker sig från simbassänger, skolor, hotell och sjukhus till reningsverk och industrianläggningar – där högsta tillförlitlighet krävs. Tjänsterna omfattar installation, drift, service och anläggningsunderhåll.

Driftsättning av kraftvärmeverk kräver ofta DSL

Kraftvärmeverk används för att tillhandahålla decentraliserad energiförsörjning till större byggenheter och företag. De är kostnadseffektiva och miljövänliga eftersom de utnyttjar bränslet på bästa sätt för samtidig generering av energi och värme – detta kallas för kraftvärme.

Fjärrservice och fjärrövervakning via internet är en framgångsfaktor för många anläggningar idag – dessa ska köras utan avbrott. När det gäller kraftvärmeverk är detta relevant även före idrifttagning, eftersom godkännandeprocesser hos byggnadsämnen och parameterisering av anläggningar bygger på fastställda datum. I detta sammanhang orsakar brist på internetåtkomst inte bara tidsrelaterade kostnader. Operatörerna kan också drabbas av avtalsviten.

Flexibel internetanslutning

I driftsättningsfasen optimeras anläggningar från COMUNA-metall via åtkomst till mobilnätet på ett sådant sätt att de fungerar så effektivt som möjligt. Dessutom säkerställer fjärråtkomst problemfri drift för den felfria el- och värmeleverantören.

Vid normal drift upprättas internetanslutningen via DSL eller LAN. De MRX-routrar som används kan utökas med LTE-anslutning – eller i framtiden med 5G – med hjälp av plug-in-kort (MR-kort) för att säkerställa smidig start även om ingen internetanslutning är tillgänglig ännu. Dessutom kan routrarna konfigureras så att standardkommunikation automatiskt slår över till reservkommunikation vid behov. LTE-instickskortet kan antingen tas bort senare eller behållas som en reservlösning.

Hög tillgänglighet, nöjda kunder, låga servicekostnader

Med datakommunikation från INSYS icom är kraftvärmeverk från COMUNA-metall redo för drift på plats från installationsögonblicket, certifierbart och med möjlighet till övervakning och underhåll säkert och kostnadseffektivt med hjälp av flexibla internetåtkomstvägar, inklusive mobil kommunikation. Med diagnostiska data behöver servicetekniker bara vara på plats vid verkliga problem eller efter planering. Administration, inklusive parameterisering eller förebyggande underhåll, utförs bekvämt på distans.

Hör av dig!

Vill du veta mer om det här användningsområdet? Kan ett Business Case som detta eller något liknande passa ditt företag också? Kontakta oss så återkommer våra experter så fort som möjligt.

Menu