Överspänningsskydd skickar statusmeddelanden

Effektiv service av överspänningsskydd

”Våra kunder uppskattar att den här lösningen med produkterna skickar och dokumenterar statusmeddelanden från enheter automatiskt och på så sätt minimerar de ansträngningar som krävs. Dessutom kan de se alla relevanta data via en överskådlig verktygspanel.

Tobias Kerschensteiner
Business Development Manager, Business Unit Energy
DEHN + SÖHNE, Neumarkt

Mervärde för DEHN & SÖHNE

  • Enkel att integrera med fjärrövervakningsenheter

  • Flexibel användning med tvådelad kabel (modbus RTU) eller Ethernet (modbus TCP)

  • Meddelar artikelnummer för defekta enheter inför service

  • Bekväm planering av underhåll

I takt med den snabba utbredningen av anslutna elektroniska enheter blir det viktigare att ge dem ett tillförlitligt skydd mot blixtnedslag och överspänning i nätet – framför allt för att förhindra de ofta stora följdskadorna.

Om en avledare blir överbelastad på grund av ett antal kraftiga avledningar meddelas detta t.ex. genom ett integrerat funktions- och felmeddelande eller potentialfri telekontakt.

Fram tills nu har det nästan alltid varit nödvändigt med en funktionskontroll på plats.

Det uttalade målet från DEHN+SÖHNE är ett tidsenligt Predictive Maintenance-koncept för kunder inom energi-, data- och informationsteknik.

Tidigare har det tagit dagar eller till och med veckor innan kunder har fått sina avledare kontrollerade och de defekta ersatta, framför allt på grund av personalbrist. Under den här tiden fanns det en latent risk att anläggnings- och driftssäkerheten inte längre kunde garanteras!

I framtiden ska kunden få funktionsstatus- och felmeddelanden direkt från avledarna, så att bytet kan ske så fort som möjligt och kan organiseras på ett effektivt sätt.

DEHN+SÖHNE har tillsammans med sin teknologipartner INSYS icom realiserat ett gemensamt, beprövat koncept för tillståndsövervakning och Predictive Maintenance.

  • Avledare som även kan meddela en komplettskada och på så sätt rekommendera ett tidigt byte, t.ex. blixt- och överspänningsavledaren Blitzductor XT med integrerad Life Check-teknologi.
  • Avledarna övervakas av en IoT-gateway via modbus (TCP, RTU) eller telesignaleringsutgång. Dessutom skickas frågesignaler om statusen för skyddsenheterna, artikelnumret för den övergripande enheten samt artikelnumren för respektive ersättningsmodul.

Varningssystemet som integrerats i IoT-gatewayen (icom Data Suite) överför kundspecifika data till ett moln (bl.a. MQTT, HTTPS), till ett kontrollrum (även IEC 60870-5-104) och en e-post- eller sms-mottagare eller sparar och visualiserar data lokalt.

”Våra kunder uppskattar att den här lösningen skickar och dokumenterar statusmeddelanden från enheter automatiskt och på så sätt minimerar de ansträngningar som krävs. Dessutom kan de se alla relevanta data via en överskådlig verktygspanel.

Det ger fem fördelar direkt: För det första blir det mycket enklare att förbereda ersättningsenheter, för det andra är det enklare att planera service, för det tredje sänker det kostnaderna för servicen, för det fjärde servas alla stationer i rätt tid och för det femte reduceras risken för personskador och skador på egendom kraftigt.”

Tobias Kerschensteiner
Business Development Manager, Business Unit Energy
DEHN + SÖHNE, Neumarkt