Mobilrouter ersätter utfasat GSM-modem

100 % upptid och bästa perspektiven på framtidens IoT

Vi var naturligtvis inte överlyckliga när GSM-modemen fasades ut, men INSYS icom levererade en innovativ ersättningsenhet och ger oss kompetent support. Båda delarna övertygade oss. Dessutom har vi en framtidsorienterad grund för ännu mer utveckling så att vi kan erbjuda våra kunder extra mervärde även under kommande år.

Därför fortsätter vi att förlita oss på INSYS icom!”

Oliver Berger
Gruppchef – Development & Engineering Engineered Solutions
Kärcher, Winnenden

Kärcher, Winnenden

Mervärde för Kärcher

 • 100 % upptid genom programmerbar router

 • 1:1-byte minskar arbetet vid förändringar

 • Använd PLC och kablar oförändrat

 • Drift som vanligt

Driften av portalen och tvätthallar med självbetjäning från Kärscher ger tillgång till detaljerade service- och felmeddelanden från tvätthallarna. Dessa meddelanden skickas omedelbart via sms och e-post till operatören och servicepersonalen på Kärcher.

Särskilt praktiskt: Statistiska uppgifter om anläggningarna kan avläsas på distans via sms och fjärråtgärder kan utföras.

Åtgärder vidtogs 2015: Kärcher behövde ersätta ett utfasat GSM-modem i Remote Diagnostic System RDS I.

Kärcher satte upp följande mål:

 • behålla alla funktioner
 • ersättningsenheterna i tvätthallarna kunde bytas 1:1

 • investeringssäkerhet

 • utnyttjande av potentiella kostnadsbesparingar och teknikfördelar.

INSYS icom erbjöd en ersättningsenhet, mobilroutern IMON-G100, som inte passade vid första anblicken.

IMON-G100 visade sig vara en perfekt lösning för migrationsscenariet eftersom den erbjuder samma gränssnitt som tidigare (RS232, två digitala ingångar och två digitala utgångar vardera).

Naturligtvis är det enkelt att konfigurera den nya mobilroutern från INSYS icom i en webbläsare via LAN-porten. Detta eliminerar den separata HSComm-konfigurationsprogramvara som tidigare krävdes för GSM-modem.

Det speciella med INSYS Smart Device IMON-G100 är INSYS Sandbox för kantdatorsystem. Det här är en programmerbar Linux-miljö i routern för kundspecifika enhetsappar. Kärcher-appen bearbetar data från PLC och genererar meddelanden och pulssekvenser.

Därför kan alla funktioner i det gamla GSM-modemet implementeras i den nya mobilroutern via appar:

 • konfigurerbara meddelandetexter och mottagargrupper

 • konfigurerbar sms-till-e-postgateway

 • konvertera inkommande sms-kontrollkommandon till pulssekvenser och skicka dem till PLC via de digitala utgångarna på IMON-G100

 • skicka meddelanden som sms och e-post

 • identifiera nödstopp och skicka meddelande

 • ta emot felkoder från PLC över RS232 och skicka meddelanden.

”Våra villkor var att behålla 100 % av funktionaliteten och att vi kunde upprätthålla vår höga servicekvalitet. Våra servicemedarbetare måste känna till driftsförhållandena i systemen. Sedan vet de var problemet ligger och kan ta med sig rätt reservdelar vid det första besöket.

Vi var naturligtvis inte överlyckliga när GSM-modemen fasades ut men INSYS icom levererade en innovativ ersättningsenhet och ger oss kompetent support. Både och övertygade oss. Dessutom har vi en framtidsorienterad grund för ännu mer utveckling så att vi kan erbjuda våra kunder extra mervärde även under kommande år.
Därför fortsätter vi att förlita oss på INSYS icom!”

Oliver Berger
Gruppchef – Development & Engineering Engineered Solutions
Kärcher, Winnenden