It-säkerhet i EVU-processnätverket

Inmatningshantering i understationer för förnybar energi

”Enheter från INSYS icom bidrar på ett viktigt sätt.”

”Fördelarna med vår toppmoderna nätverksinfrastruktur, som uppfyller dagens säkerhetsstandarder, är avgörande för en smidig drift.”

Michael Steiger

Pfalzwerke Netz AG

Fördelar för Pfalzwerke Netz AG

 • Permanent övervakning av it-infrastrukturen

 • Skydd mot manipulation

 • Säker anslutning av kopplingspunkter via egen kopparkabel (SDSL) eller allmänna nätverk (ADSL)

 • Säker anslutning av platser i otillgängliga områden eller områden utan tillgång till allmänna nätverk

Pfalzwerke Netz AG är den ledande energileverantören i Pfalz-Saarpfalzdistriktet Nätverksområdet, som är ca 6 000 km² stort, omfattar ca 15 000 km kretslängd, 62 transformatorstationer och 3 758 lokala nätstationer.

prego services GmbH är mångårig it-leverantör till Pfalzwerke Netz AG.

En hel uppsättning krav måste uppfyllas:

 • Nya hårdvarukomponenter för fjärrstyrningsteknik (på grund av utfasad användning)
 • Ersättning för uppringd ISDN-anslutning (typisk modernisering)

 • Kontinuerlig tidsminskning för driftsstopp i mellanspänningsnätet (krav enligt BNetzA)

 • Hantering av generatorer för förnybar energi med 110 kV-matning (på grund av energiomställning 2011)

Regelverket sätter ramarna:

 • ISO/IEC TR 27019 som ännu inte hade publicerats vid tidpunkten för beslutet, låg till grund för lösningen.
 • De nuvarande routrarna i INSYS icom följer koncepten i BDEW-vitboken och motsvarande implementeringshänvisningar. Kravspecifika säkerhetsfunktioner har implementerats och testats noggrant.

Pfalzwerke Netz AG har för avsikt att använda både sina egna och offentliga telenät. Följande routrar används för kontroll- och övervakningsändamål:

privata datanätverk

 • INSYS SDSL för egna 2/4-trådsledningar (> 10 Mbit/s)
 • MoRoS LAN för egna datanätverk

offentliga datanätverk

 • INSYS ADSL för bredband (upp till 25 Mbit/s)
 • MoRoS HSPA, mobilrouter för allroundbruk för 2 SIM-kort.

Alla routrarna är tillsammans lämpliga för industribruk, bland annat på grund av deras lägsta felfrekvens, montering på DIN-skena och tillgänglighet på sikt.

”Fördelarna med vår toppmoderna nätverksinfrastruktur, som uppfyller dagens säkerhetsstandarder, är avgörande för en smidig drift.”
Michael Steiger
Pfalzwerke Netz AG

”Vi övervakar hela tiden hela it-infrastrukturen. De pålitliga enheterna från INSYS icom är ett viktigt bidrag, speciellt i genomförandet av säkerhetprocesserna.”
Peter Schreieck, projektledare
prego services GmbH