Hissen som vet vart den ska

#IntelligenterAufzug #Personenfluss #Aufzugssteuerung

Människoflöde i byggnader: kopplingen mellan mobilitet och åtkomsthantering

”INSYS icom tillhandahåller gateways, en flexibel programvarumiljö och säker VPN-överföring i en idealisk teknisk miljö så att vi kan erbjuda våra hisslösningar som en komplett tjänst. Både hisskunder och hissanvändare tjänar på det.”

Ralf Möhrle
Programvaruutvecklare

TK Elevator GmbH, Essen (Tyskland)

TK Elevator GmbH

Med kunder i fler än 100 länder, med stöd av 50 000 anställda, och ett finmaskigt sälj- och servicenätverk med fler än 1 000 platser runt om i världen, har ThyssenKrupp Elevator etablerat sig som ett av världens ledande hissföretag. I produktportföljen ingår allt från passagerar- och frakthissar till innovativa, individuellt anpassade lösningar för moderna höghus. Utöver rulltrappor omfattar portföljen även rullramper, passagerarbryggor, trapphissar och plattformshissar samt anpassade servicelösningar som MAX, branschens första molnbaserade, digitala underhållslösning – som täcker ett brett spektrum av mobilitet i städer.

Hissarnas akilleshäl

Framtidens byggnader är uppkopplade och intelligenta. Detta bör också omfatta transportsystem, särskilt hissar. Som användare av hissar i stora byggnader fungerar det vi ser oftast bra, men det är bara toppen av ett isberg. Att hantera hundratals eller tusentals människor per dag i stora byggnader med många våningar, med hänsyn till vem som har tillgång, till tider med kraftig trafik och utan att undvika köbildning, är en logistisk bedrift. Mängden hissar tenderar att vara låg, även i nya byggnader, på grund av de höga kostnaderna. Utrymmet som vigs åt hissar är i sig icke-produktivt och kan inte hyras ut. Så maximal effektivitet och tillförlitlighet är avgörande.

Åtkomsthantering inklusive personflödeskontroll

Intelligenta hissystem autentiserar användare vid incheckningsterminaler med QR-kod eller kontaktlöst med RFID och tilldelar personen en lämplig hiss. Algoritmerna optimerar fördelningen utifrån relevanta kriterier så att hissarna uppnår maximal genomströmning av användare: För detta ändamål kör dessa till så få våningar som möjligt, helst belägna nära varandra. Förhandsidentifiering eller icke-identifiering av användare kan användas för att ordna resor till individuellt godkända våningar. En biljett kan användas en gång eller regelbundet för att kunna arbeta med statistiska värden.

Detta möjliggörs genom datakommunikation: Gateways med gränssnitt för QR-kodskannrar eller RFID-kortläsare, registrerar användare och deras behörighet. Biljetter tilldelas genom kommunikation med passersystem och hissarna styrs. Höga it-säkerhetsstandarder måste uppfyllas för att säkerställa driftsäkerheten.

Databaserad hisskontroll optimerar den övergripande driften

Med kunskapen om hissanvändarna genom konsekvent användning av biljetter och registrering kan ett behovsorienterat flöde av personer styras via komplexa hissystem och drifthanteringen förenklas. Gatewaylösningarna från INSYS icom som krävs för detta är billiga jämfört med hissystemen och möjliggör flexibla kontrollmodeller för drift av hissystem i höghus – inklusive ytterligare programvaruapplikationer på plats för att optimera drift och användning genom konsekvent analys.

Hör av dig!

Vill du veta mer om det här användningsområdet? Kan ett Business Case som detta eller något liknande passa ditt företag också? Kontakta oss så återkommer våra experter så fort som möjligt.