Automater vid bilhallar ger service efter stängningstid

#247service #serviceterminals #iotsolution

Processer före eller efter en bilservice förenklas av automater

”Det är viktigt för oss att de tekniska lösningarna fungerar felfritt och att de samtidigt kan integreras i krävande it- och IoT-arkitekturer. Med INSYS icom som partner blir detta enkelt och vi kan fokusera fullt ut på vår programvarulösning Vi kan snabbt rulla ut dem till routrarna och kan enkelt konfigurera dem för kundernas respektive användningsområden.”

Stephane Augis
Vd

IPSIP Group, Vendargues (Frankrike)

IPSIP Group

Med två ISO 270001-certifierade servicecenter i Frankrike och Vietnam har IPSIP hjälpt kunder med nätverksanslutna it-system sedan 2009. I synnerhet skapar IPSIP innovativa lösningar inom maskin-till-maskin (M2M) och serviceautomation inom branscher som industri, hälso- och sjukvård, fordon och förnybar energi.

Öppettider minskar flexibiliteten vid service

Det främsta exemplet på användningen av automater är bilverkstäder eller biluthyrningsföretag. Fordon lämnas in eller hämtas hela tiden. Service- eller öppettiderna skapar däremot begränsningar för kunden. Att kunna ge kunderna mer flexibilitet i leverans- eller hämtningsprocessen eller att sänka väntetiden ger leverantörerna en konkurrensfördel. En säker brevlåda för bilnycklar, som bilhandlare och uthyrningsföretag ofta har, löser bara problemet delvis, eftersom en upphämtning inte fungerar på samma sätt.

Dygnet runt-öppna automater för en god kundupplevelse

Den som känner till paketstationer förstår grundprincipen. Grunden utgörs av flexibla serviceautomater av olika slag med tillräckligt förvaringsutrymme. Dessutom finns det en åtkomstmodell som baseras på befintliga it-system. Lösningen från den franska it-leverantören IPSIP drar nytta av digitaliseringen fullt ut: Användning av en router från INSYS icom för datakommunikation över mobilnät, anslutning av en molnbackend till Amazon AWS, tillhandahållande av lokala appar inom en säker cointainer i routerns operativsystem samt tillgänglighet och statusövervakning med funktioner som valfria betalningslösningar. Det senare sparar både arbete och kostnader och möjliggör en komplett trasaktionshanteringsprocess. Dessutom krävs de högsta säkerhetsstandarderna för att uppfylla kraven från alla branscher och användningsområden: krypterad kommunikation via VPN med individuella anslutningar, åtkomsthantering och central övervakning och fjärrservice/felsökning från IPSIP.

Kraftfull totallösning på en enda enhet

IPSIP:s serviceautomater är ett skyltfönster för innovativa digitala servicelösningar inom ett stort antal branscher. Kombinationen av kantdator- och molnsystem, avancerad nätverks- och säkerhetsinfrastruktur och en flexibel routerplattform är en optimal grund för automatiserade servicelösningar som bygger på eller kompletterar befintliga affärsprocesser.

Hör av dig!

Vill du veta mer om det här användningsområdet? Kan ett Business Case som detta eller något liknande passa ditt företag också? Kontakta oss så återkommer våra experter så fort som möjligt.

Menu