Uppkopplad framtid

Digitalisering som ny standard

År 2020 fanns det över 30 miljarder internetanslutna enheter – till år 2030 kommer det att vara över 75 miljarder (CRISP Research) Även om vi framför allt tänker på hushållsapparater och datorutrustning är det en utveckling som även påverkar industriella enheter, maskiner och till och med hela anläggningar: Vindkraftverk, solkraftsparker, vattenkraftverk, produktionsrobotar eller produktionsanläggningar måste servas dygnet runt – i vissa fall på avlägsna platser.
Här blir förenklingar och tids- och kostnadsbesparingarna många gånger tydligare än på den övriga IoT-marknaden (marknaden för sakernas internet). Företag står alltså inför ett avgörande digitaliseringssteg.

Din nyckel till framgång: datakommunikation

I alla företag blir avståndet mellan it (informationsteknologi) och OT (operativ teknologi) allt mindre. För det första måste OT-design och it-strategi integreras i en holistisk digital strategi och samordnas med varandra.
I vissa fall är det ”motiverat” att sammankoppla befintliga it- och OT-världar via gränssnitt. Andra företag antar en radikalt ny digitaliseringsstrategi. I båda fallen står en säkrare och mer tillförlitlig datatrafik i fokus för ansträngningarna. Den utgör själva grunden för en lyckad fusion mellan it och OT.

Vi förbinder it och OT

Vi överför data

”Medelstora företag som INSYS icom, som specialiserar sig på projektverksamhet och har mycket stora egna FoU-resurser, är väldigt intressanta partner när IIoT-projekt ska genomföras. De är innovativa, flexibla och snabba – till skillnad från etablerade företagskoncerner. Och de är inte sämre än stora företag när det gäller kostnadseffektivitet och konsultkvalitet.”

Michael Bauer, digital entreprenör, DigiE GmbH

Med över 27 års expertis inom industriell datakommunikation är INSYS icom den perfekta bryggan mellan de båda världarna och har ett eget, imponerande ekosystem av programvara för enhetshantering, VPN-tjänster och icom Service Cloud och har kvalitetsbetyget ”Made in Germany”.

Med INSYS icom förvandlas utmaningar till möjligheter

INSYS icom har etablerat sig i den offentliga infrastrukturen och i många produktionsmaskiner med hjälp av sina routrar och gateways. Utan våra kunder skulle det inte finnas något rent dricksvatten, ingen grön energi, inga uppvärmda pooler, inga konsumentprodukter eller industrivaror som maskiner, flygplan eller produktionsmaskiner. INSYS icom är därför en pålitlig partner till företag med lokal eller global verksamhet som tillverkar de maskiner som gör vardagen möjlig.
Tack vare vår mångåriga expertis inom säker kommunikation och fjärrservice har vi omfattande kompetens kring programvara, inbyggda enheter och molnteknologi.
Vi förstår våra kunders behov och kan därför erbjuda ett ekosystem. På så sätt hjälper vi våra kunder att utnyttja och realisera utvecklingsmöjligheterna för en digital produkt.

Florian Froschermeier, Product Manager Software, INSYS icom

”Våra slutkunder kan utveckla ekosystemet på sikt för att ansluta sina maskiner på fältet, bearbeta loggar lokalt, analysera data och leverera dessa data till appar på serversidan. Kunden matar in företagets data till alla tjänster och processer som är nödvändiga för att tillhandahålla produktions digitala komponent. Hur kan detta fungera för dig? Vi ger dig gärna en konsultation.”

Många framgångsrikt genomförda projekt talar till vår fördel

Se hur andra företag har klarat av sina utmaningar och säkrat både kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar.