MIRO har många möjliga tillämpningar. Mobilroutern kan till exempel användas i små solcellssystem för att skapa en internetanslutning, för att ansluta en inverterare eller datalogger och överföra data till centralsystemet. Ett annat exempel är att fjärransluta avfallsbehållare med centralsystemet så att styrsystemets driftsparametrar kan läsas.