Övervakning av it och OT

Driftsäkerheten gynnas när produktion och it integreras

En kombinerad övervakning av it och OT som helhetslösning blir en allt större framgångsfaktor

Är målet att eliminera oplanerade driftstopp? För att göra detta behöver system, datatrafik och it-applikationer i alla industrianläggningar med olika maskinprotokoll för så kallad OT övervakas i en övervakningslösning. För många branscher är detta en stor utmaning i digitaliseringsarbetet. Vårt svar är en säker nätverkslösning med nya övervakningsscenarier som möter nätverkssystem och tidigt identifierar och fångar upp risker.

En framgångsrik digitalisering inom maskinteknik innebär en säker övervakningslösning i form av nätverksservrar och system på området it med en lång rad maskinprotokoll för OT.

Vad handlar det om? Idag är övervakning affärskritisk!

Idag klassificeras en stor mängd anläggningstyper inom industri och tillverkning som affärskritiska – det krävs inte längre någon försörjningsinfrastruktur för att verksamheten ska klassificeras som sådan. Oavbruten drift är en framgångsfaktor. Avbrott i verksamheten sker vanligtvis på grund av individuella fel, tekniska orsaker eller cyberkriminalitet – helst bör sådana scenarier aldrig inträffa. Alltså krävs förebyggande åtgärder.

Framtidssäkra lösningar genom övervakning ”på golvet”

Lösningskoncept för övervakning är knappast något nytt i it-branschen. Motsvarande system fungerar baserat på olika IP-protokoll och är utformade för användningsfall inom it-administration. Industrimaskiner, kontrollterminaler och liknande system eller logikstyrenheter använder däremot olika gränssnitt. En övervakningslösning krävs därför som, förutom integration i it-system, även fungerar som kommunikationslösning för OT (operativ teknologi) och som även innehåller de nödvändiga gränssnitten.

Lösningen: Ett kontrollcenter för affärskritiska data och processer

Idag efterfrågas övervakningslösningar som kombinerar och gör data tillgängliga i anläggningsnätverk och heterogena it/OT-miljöer. Ditt framtida kontrollcenter för information från processer och processkedjor visualiserar alla relevanta data och gör det möjligt att skapa omfattande övervakningsfunktioner och larmmekanismer.

Lösningen: Programmerbara gateways och övergripande övervakningstjänster

Lösningar ”som tjänst” från specialiserade leverantörer är bättre och billigare än egenutvecklade lösningar. I kombination med flexibla gateways som överbryggar gapet mellan OT och it skapas kraftfulla lösningar för att förbättra anläggningens tillgänglighet avsevärt.

Flerfunktionella gateways

INSYS icoms gateways för kommunikation mellan it- och OT-protokoll gör det möjligt att ansluta nästan alla typer av maskiner i nästan alla branscher. Flexibla LTE/5G-anslutningar och VPN-lösningar finns tillgängliga för distribuerade platser.

  • Flexibla gränssnitt för ett brett utbud av OT-protokoll och snabb integrering av alla relevanta system
  • Variabel anslutning via DSL, WAN, fiber eller mobilanslutning för datakommunikation inkl. VPN-lösningar som tillval
  • Principen: Konfiguration istället för programmering med icom Data Suite
  • Integrerad gatewayhantering för enkel hantering av ett stort antal enheter

Övervakning som tjänst

Övervakningstjänsterna från vår lösningspartner Paellser AG erbjuder funktionaliteten som krävs för övervakningscenter och stödjer vanliga leverantörer, system och användningsområden. I framtiden övervakar du en övergripande infrastruktur.

  • Övervakning av en stor mängd OT-enheter tack vare integrering av alla vanliga protokoll som OPC UA, modbus och MQTT
  • Stöd för alla gemensamma it-protokoll som SNMP, WMI, REST, SSH och många fler
  • Kartor och instrumentpaneler: Visualisering av it-system via översiktskartor med statusinformation i realtid
  • Automatisk varning om problem eller ovanliga värden via en mängd olika meddelandemetoder
  • Transparent licensiering och obegränsat antal användare och platser
  • Allt på en och samma plats: övervakning av strömförsörjning, PLC-status, OPC och Soffico Server Health, datatrafik samt användning av infrastruktur eller luftkonditioneringssystem

Paessler AG: PRTG Network Monitor

Här hittar du mer information om partnern Paessler AG och deras PRTG Network Monitor

Sätt igång nu

Vi hjälper dig gärna med specifika frågor och problem.