Nya servicemodeller

Industri 4.0: fler tjänster och utvidgad verksamhet med IIoT

Med små ansträngningar för bättre produkter, lägre kostnader och relevanta tjänster

Oavsett om det handlar om verktyg, maskiner, industrianläggningar eller stora installationer är det bäst att ”lära sig språket”. Detta innebär möjligheten att göra alla relevanta enheter internetkompatibla i linje med industri 4.0 – inklusive ett koncept för datasäkerhet. Det nya guldet är inte bara data, utan även datakommunikation och den resulterande funktionaliteten – och det i en mängd olika branscher.

INSYS icom sammankopplar maskiner och anläggningar via internet och skapar därmed nya service- och affärsmodeller.

Uppgiften: intelligenta maskiner och högeffektiva tjänster

Tidigare såldes, beställdes och underhölls industriell utrustning, maskiner, turbiner eller stora anläggningar med jämna mellanrum och efter behov. Efter dagens måttstock är detta föråldrat. Idag hyrs och leasas anläggningar och maskiner i omfattande servicemodeller, snarare än att köpas.

Idrifttagningen bör redan ske exakt och tillförlitligt och lämpliga tjänster bör integreras: Realtidsövervakning måste maximera tillgängligheten och driftsäkerheten. Fjärrservice och besök av tekniker efter behov, tillsammans med förebyggande underhåll, ger konkurrensfördelar och ökad effektivitet. Kryptering, platsoberoende och enkel användning, samt ”zero touch”-utbyggnad för nya enheter och uppgradering av gamla måste tas med i beräkningarna – men behöver du inte it- eller IoT-specialister för att göra detta. All teknik ska även skalas efter mängd, variant och antal platser och datakryptering måste vara en del av ett omfattande it-säkerhetskoncept.

Lösningen: modulära routerlösningar på behovsbasis

Oavsett om det är IP-anslutning, PLC, modbus eller kopparledningar: Varje enhet och varje anläggning med ett elektroniskt styrsystem kan bli internetkompatibel via standardgränssnitt eller med små ansträngningar: Varje maskin och varje installation kräver motsvarande routrar som erbjuder lämpliga funktioner och passar och kan växa med dina produkter eller användningsområden. Här pratar man om bryggan mellan it och anläggningsteknik (OT, operativ teknik). Det är just denna brygga som gör det möjligt att genomföra övervakning, fjärrservice och fjärrstyrning via moln och kantdatorsystem.

Lösningen: utformning och planering, urval av lösningselement

Efter att ha skapat ett koncept för hur du ska använda IIoT baserat på miljön och den potential som finns, handlar det om att välja lämpliga routermodeller och implementeringstjänster.

Professionellt koncept och utrullningsplanering

Som experter på datakommunikation med över 25 års erfarenhet och personlig, välgrundad rådgivning, hjälper vi dig att utföra den digitala omvandlingen av dina lösningar och tjänster optimalt.

 • Ekosystem som består av olika mycket flexibla hårdvaruroutrar, Router Management och en mjukvaruplattform med alternativ för VPN-lösningar, samt användning av kantdatorsystem och molnlösningar
 • Variabla anslutningar via DSL, WAN, fiber eller mobilanslutning för datakommunikation inkl. egen SIM-tjänst för datakommunikation i hela Europa
 • Användning av många standardlösningar eller kompetent implementering efter specifika behov, internt eller via lösningspartner
 • Principen ”konfiguration istället för programmering” vid implementeringen
 • Kompetent planering för integrering i produktionsprocesser eller driftsättning av befintliga anläggningar

Val av fysiska routrar och tjänster

Koordinerad hårdvara och programvara gör att det går at designa system för nästan alla användningsområden. Flexibelt val av gränssnitt, kommunikationsvägar, programvaruplattform, krypteringslösningar och Router Management.

 • Portfölj av routermodeller med olika gränssnitt och prestandakanaler, även med autonom strömförsörjning
 • Anslutning via DSL, WAN, LTE/5G eller fiber (även redundant som tillval)
 • SIM-tjänst för flexibel datakommunikation via mobilanslutning för IIoT- och M2M-användning, inklusive hanteringslösningar
 • icom Data Suite för gränssnittshantering, statushantering och datautbytestjänster för att implementera krävande styrnings- och övervakningsfunktioner utan programmering
 • Kör individuell programvara i säkra Linuxbehållare (kantdatorsystem)
 • VPN-lösningen erbjuder säker datakommunikation, lokalt eller som en komplett tjänst
 • icom Router Management för automatiserad och effektiv hantering av din hårdvara

Sätt igång nu

Vi hjälper dig gärna med specifika frågor och problem.