De energie van de toekomst komt niet uit de elektriciteitscentrale

#ErneuerbareEnergien #Einspeisevergütung #VirtuelleKraftwerke

Dankzij virtuele elektriciteitscentrales profiteren exploitanten van installaties voor hernieuwbare energie van de energietransitie

“Met onze virtuele elektriciteitscentrales kunnen ook kleinere producenten van hernieuwbare energie een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat is rendabel voor aanbieders, afnemers en het klimaat. Zonder de gateways van INSYS icom zou dat niet mogelijk zijn geweest. Ze bieden naast ultramoderne communicatietechnologie ook de mogelijkheid om lokale intelligentie te leveren en actueel te houden, wat een centraal element van onze oplossing is.“

Michael Richter
Teamleider Marketing en Communicatie

Energy2market GmbH, Leipzig (D)

Energy2market GmbH

Energy2market (e2m), een dochter van het Franse energieconcern EDF, is actief als aggregator voor hernieuwbare energieën (HE) en exploiteert momenteel 5.500 installaties. Via het model van virtuele elektriciteitscentrales kan de stroomverkoop voor de grotendeels decentrale producenten flexibel worden gestuurd. Daarbij wordt een afzetplanning vanuit producent- en verbruikerperspectief mogelijk.

Uitdagingen van verspreide energieopwekking

Terwijl energie uit fossiele bronnen zoals steenkool, olie of gas in grote elektriciteitscentrales wordt opgewekt, ontstaan windparken, PV-installaties en biogasinstallaties meestal op veel verschillende locaties. Afhankelijk van de grootte van de installatie leveren deze naar verhouding geringe hoeveelheden stroom. Een groeiend aantal van zulke installaties levert steeds meer stroom af op de stroommarkt. Maar windmolens hebben wind nodig, PV-installaties zonlicht en waterkrachtcentrales een bepaalde waterstand om energie te kunnen opwekken. Dat is vaak slecht te plannen en toch moet juist hier verandering in komen, want de hoogste vergoeding wordt behaald via planbaarheid en betrouwbare levering.

Netwerken in plaats van elektriciteitscentrales

De Energy2market GmbH (e2m) bundelt installaties voor hernieuwbare energie door connectiviteit tot virtuele elektriciteitscentrales en neemt de verkoop van de groene stroom op zich. De onderneming opereert op de energiemarkten net als energieconcerns als handelaar, om begeerde groene stroom op de stroombeurs voor de beste prijs te verkopen. Individuele exploitanten kunnen dit pas vanaf hoge minimale hoeveelheden en bij een planbare en betrouwbare levering. e2m gebruikt communicatietechnologie van INSYS icom om exploitanten van installaties voor hernieuwbare energie met inachtneming van maximale veiligheidsstandaards te koppelen en een data-gestuurde regeling van de installaties inclusief de virtuele elektriciteitscentrales mogelijk te maken: algoritmes berekenen aan de hand van weersvoorspellingen de te verwachten stroomopbrengst en de installaties reageren naar behoefte via de netfrequentie op leveringspunten en via marktsignalen met een dynamische stroomlevering.

Hernieuwbare energieën worden planbaar

Groene stroom wordt sneller een succes naarmate de afname voor aanbieders aantrekkelijker is en naarmate het aanbod beter reageert op de vraag. Het specifieke management van de teruglevering bij verspreid liggende installaties zorgt – vanwege de expertise van e2m – voor extra inkomsten voor de exploitanten. Tegelijkertijd maakt de onderlinge connectiviteit een overkoepelende planning van de elektriciteitscentrale mogelijk zodat de virtuele netwerken voor hernieuwbare energie gestuurd kunnen worden als een grote elektriciteitscentrale en voor schaalbaarheid zorgen.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over deze toepassing? Een business case in deze of een vergelijkbare vorm past ook bij uw onderneming? U kunt graag contact met ons opnemen. Onze experts melden zich dan zo snel mogelijk bij u.

 

Menu