Otisk

Vydáno

INSYS MICROELECTRONICS CZ, s.r.o.
Staroplzenecká 177
CZ-326 00 Letkov
Czech Republic

Phone: +420 777 651 188
E-mail: lkuchynka@insys-tec.cz

IČO: 26383446

Člen statutárního orgánu, jednatel:
Lubomír Kuchynka

AGB

Všeobecné podmínky

Informace o autorských právech

Insys-icom.com/cs vydává velké množství informací. Některé z těchto materiálů jsou poskytnuty externími partnery. Z tohoto důvodu nemůžeme garantovat úplnost a správnost publikovaných informací. Nicméně se snažíme neustále kontrolovat kvalitu a správnost všech informací, které publikujeme.

Bez povolení nesmíte používat texty, grafické prvky či jiné údaje, které náleží k insys-icom.com/cs.

V případě, že bychom nevědomky porušili práva třetích stran (např. autorská práva), informujte nás prosím, abychom mohli problém objasnit co nejdříve ke spokojenosti všech.

Vyloučení odpovědnosti:

Verdikt okresního soudu v Hamburku ze dne 12.05.1998 (312 O 85/98) týkající se odpovědnosti za odkazování na cizí obsah stanovuje, že hypertextový odkaz může vytvořit pouze správce stránek, který je odpovědný za obsah jakýchkoliv linkovaných stránek. Okresní soud stanovil, že tomuto lze zabránit pouze v případě, že správci stránek se od takovýchto obsahů výslovně distancují. Proto se tímto distancujeme od všech obsahů na stránkách, kde jsou použity odkazy z jakékoliv stránky z insys-icom.com/cs. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a doporučení na těchto stránkách.

Majitel stránek www.insys-icom.com/cs:

INSYS MICROELECTRONICS GmbH je autor a vydavatel Všechna práva jsou vyhrazena. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím našeho webmastera.

Kopírování

Jakákoliv reprodukce textu, obrázků či grafiky je povolena pouze s písemným souhlasem autora. Tímto nejsou ovlivěna autorká práva. Uživatelská práva zůstávají u vydavatele a bez písemného souhlasu nesmí být předávány třetím osobám. Na vešekré texty, kde není jmenován autor, se vztahují vydavatelská práva. Elektronické kopírování či kopírování jiným způsobem je zakázáno.

Linkování

Je zakázáno použít odkaz patřící insys-icom.com/cs takovým způsobem, který zakrývá skutečnost, že vlastníkem autorských práv je insys-icom.com/cs.

Prohlášení / Data Privacy / Tracking

Tyto stránky používáte na vlastní riziko. Za případné škody způsobené použitím informací zde publikovaných, neneseme žádnou odpovědnost. Odpovědnost neseme pouze v případě prokazatelně hrubého zanedbání z naší strany.

Pokud jste na těchto stránkách požádáni o poskytnutí osobních nebo obchodních dat (e-mail , jména, adresy), je poskytnutí těchto údajů založeno na dobrovolné bázi. Použití informací jako jsou adresy, telefonní a faxová čísla, nebo e-mailové adresy, které jsou uvedeny na výtiscích nebo na webových stránkách firmy INSYS MICROELECTRONICS GmbH k posílání nevyžádaných zpráv třetí stranou, je zakázáno. Vyhrazujeme si právo zahájit soudní proces proti odesílatelům spamových e-mailů.

Jednání uživatele na těchto stránkách stejně tak i uživatelská data z těchto stránek jsou uchovávána. Uchovávány jsou zejména tyto informace: IP adresa poskytovatele, navštívené stránky, časová prodleva a odkazy na další navštívené stránky (např. www.google.com). Uchovávány nejsou žádné osobní informace jako jméno, adresa či telefonní číslo, ale pouze technická data o Vašem počítači. Toto je činěno pro statistické, propagační a analyzační účely. Data nemohou být viděny či použity třetí stranou. Pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto anonymních dat, opusťte, prosím, tyto stránky.

Externí odkazy

Naše externí odkazy jsou vybírány subjektivně. Za jakýkoliv obsah na těchto odkazech nesou odpovědnost jejich vlastníci či autoři. Výslovně se distancujeme od jakéhokoliv hanobení osob, morálně či eticky závadného obsahu a od čehokoliv dalšího nezákonného. Prosím informujte nás, pokud zjistíte, že uvádíme odkaz na takovýto obsah. Společnost INSYS MICROELECTRONICS GmbH zkoumala obsah všech externích odkazů při prvním linkování na tyto stránky, aby se ujistila, že obsah těchto stránek neporušuje občanské a trestní právo. Nicméně naše společnost není povinna průběžně kontrolovat změny obsahu externích odkazů, které by porušovaly občanské a trestní právo. Pokud zjistíme, že některý z externích odkazů svým obsahem porušuje zákon, odkaz na tuto stránku odstraníme v případě, že je to technicky možné a opodstatněné. Nicméně v případě, že znemožníme přístup z INSYS MICROELECTRONICS GmbH stránek na odkazy porušující zákon nemůžeme ovlivnit fakt, že tento obsah bude i nadále přístupný z jiných serverů.

Salvátorská klauzule

Pokud by se některé z ustanoveních tak jak je popsáno výše, ukázalo jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

Autorská práva obchodních značek

Používáme obchodní značky bez zvláštních identifikačních znaků. Tyto názvy jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků.

Menu