Ochraně údajů přikládáme důležitost

Při zpracování osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá ochrana vaší soukromé sféry. Pokud navštívíte naši webovou stránku, naše webové servery standardně uloží IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, dále webové stránky, ze které nás navštívíte, našich webových stránek, které navštívíte, a také datum a dobu trvání návštěvy. Tyto informace jsou absolutně nezbytné pro technické přenesení webové stránky a pro bezpečný provoz serveru. Nedochází k žádnému individualizovanému vyhodnocení těchto údajů.

Pokud nám odešlete údaje pomocí kontaktního formuláře, tyto údaje jsou v průběhu zálohování dat uloženy na našich serverech. Vaše údaje použijeme pouze k vyřízení vaší věci. S vašimi údaji nakládáme naprosto důvěrně. Vaše údaje nepředáváme třetím stranám.

Kontakt na odpovědnou divizi:

INSYS MICROELECTRONICS CZ, s.r.o.
Staroplzenecká 177
CZ-326 00 Letkov
Czech Republic

Phone: +420 777 651 188
[email protected]

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které se týkají vaší osoby. Patří mezi ně vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Chcete-li navštívit naši internetovou stránku, nemáte povinnost osobní údaje sdělovat. V malém počtu případů požadujeme vaše jméno a adresu a také doplňující informace, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu.

Stejné podmínky platí v případě, že vám poskytneme požadované informace, nebo v případě, že odpovíme na vaše dotazy. V takových případech vás o tom budeme vždy informovat. V ostatních případech uložíme pouze údaje, které jste nám poskytli automaticky nebo dobrovolně.

Pokud použijete některý z našich serverů, obecně shromažďujeme pouze údaje nezbytné k tomu, abychom vám poskytli naši službu. Můžeme od vás požadovat další informace, které můžete dobrovolně poskytnout. Kdykoli zpracujeme osobní údaje, činíme tak z důvodu, abychom vám mohli poskytnout naši službu nebo abychom sledovali naše obchodní cíle.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které jsou nám automaticky přeneseny vaším prohlížečem. Patří mezi ně:

  • datum a čas požadavku,
  • název požadovaného souboru,
  • stránka, ze které byl soubor požadován,
  • stav přístupu (přenos souboru, soubor nenalezen atd.),
  • použitý webový prohlížeč a použitý operační systém,
  • úplná IP adresa počítače, který vznesl požadavek,
  • přenesené množství dat.

Nebude provedeno sloučení těchto dat s jinými zdroji dat. Zpracování je provedeno v souladu s článkem 6 odstavce 1 písmene f nařízení DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu zlepšit stabilitu a funkčnost naší webové stránky.

Z důvodů technické bezpečnosti, především kvůli odvrácení útoků na náš webový server, ukládáme tyto údaje po krátkou dobu. Na základě těchto údajů není možné vyvozovat závěry v souvislosti s jednotlivými osobami. Nejpozději po sedmi dnech jsou údaje anonymizovány zkrácením IP adresy na úrovni domény, aby již nebylo možné je vztahovat na jednotlivého uživatele. Údaje jsou v anonymní podobě také zpracovány pro statistické účely. Neprobíhá porovnání s jinými databázemi nebo přenos třetím stranám, a to ani v podobě výňatku. Pouze v kontextu naší statistiky serveru, kterou zveřejňujeme každé dva roky v naší zprávě o činnosti, dochází ke znázornění počtu zobrazení stránek.

Soubory cookie

Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme uložit informace o vašem počítači v podobě souborů cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou přeneseny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a uloženy na jeho pevném disku. Je v nich uložena pouze IP adresa – žádné osobní údaje. Tyto informace, které jsou uloženy v souborech cookie, jsou automaticky rozpoznány při vaší další návštěvě naší webové stránky, což vám usnadní její použití. Právním základem pro použití souborů cookie je oprávněný zájem v souladu s článkem 6 odstavce 1 písmene f nařízení DSGVO.

Naši webovou stránku můžete samozřejmě také navštívit bez přijetí souborů cookie. Pokud nechcete, aby byl při vaší další návštěvě váš počítač rozpoznán, můžete také v prohlížeči změnit nastavení na „odmítnutí souborů cookie“, a tím použití souborů cookie odmítnout. Příslušný postup můžete najít v návodu k použití vašeho příslušného prohlížeče. Pokud však použití souborů cookie odmítnete, může to vést k omezením použití některých oblastí našich webových stránek.

Použití nástroje Google Analytics s funkcí anonymizace

Na naší webové stránce používáme nástroj Google Analytics, což je služba analýzy webů společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen „Google“). Nástroj Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašeho použití webové stránky.

Informace vygenerované těmito soubory cookie, jako je čas, místo a četnost vašich návštěv webové stránky, včetně vaší IP adresy, jsou přeneseny do společnosti Google v USA a jsou zde uloženy.

Na naší webové stránce používáme nástroj Google Analytics s doplňkem „_gat.anonymizeIp“. V takovém případě v členských státech Evropské unie nebo v dalších členských státech Evropského hospodářského prostoru společnost Google zkrátí vaši IP adresu, takže je anonymizována.

Společnost Google pomocí těchto informací vyhodnotí vaše používání našeho webu, aby nám sestavila zprávy činností na webové stránce a aby poskytla další služby související s používáním webové stránky a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také přenést třetím stranám, pokud by to vyžadoval zákon nebo pokud by třetí strany tyto údaje zpracovávaly jménem společnosti Google.

Podle informací ve svém prohlášení společnost Google nikdy nesloučí vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Rádi bychom však poukázali na to, že v takovém případě zřejmě nebudete moci plně použít všechny funkce naší webové stránky.

Společnost Google navíc nabízí deaktivační doplněk do nejnovějších prohlížečů, pomocí kterého můžete lépe regulovat to, jaké údaje jsou zaznamenány společností Google v souvislosti s vámi navštívenými webovými stránkami. Doplněk oznámí knihovně jazyka JavaScript (ga.js) v nástroji Google Analytics, že do toho nástroje by neměly být přeneseny žádné informace týkající se návštěvy webové stránky. Deaktivační doplněk do prohlížečů využívajících nástroj Google Analytics však nezabrání odeslání informací do naší společnosti ani jiným službám analýzy webů, které můžeme používat. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče můžete získat na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Pokud naši stránku navštívíte z koncového mobilního zařízení (chytrý telefon nebo tablet) a chcete zabránit budoucímu sledování na této webové stránce nástrojem Google Analytics, budete místo toho muset kliknout na tento odkaz.

Tato možnost slouží také jako alternativa výše uvedeného doplňku prohlížeče. Po kliknutí na odkaz se ve vašem prohlížeči vygeneruje soubor cookie pro vyřazení z analýzy (opt-out cookie), který je platný pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud odstraníte soubory cookie v tomto prohlížeči, soubor cookie pro vyřazení z analýzy (opt-out cookie) se také odstraní, což znamená, že bude nutné znovu kliknout na odkaz.

Pokud jste souhlasili s tím, že společnost Google propojí vaši historii procházení webu a historii procházení v aplikacích ve vašem účtu Google a použije informace z vašeho účtu Google k přizpůsobení vašich reklam, použije společnost Google vaše údaje společně s údaji nástroje Google Analytics, aby poskytla seznamy návštěvníků pro účely vytvoření remarketingu napříč zařízeními (cross-device remarketing). Aby to bylo možné, nástroj Google Analytics bude na naší webové stránce nejprve sledovat vaše ID ověřené společností Google, které je přiřazeno k vašemu účtu Google (to znamená identifikovatelné osobní údaje). Poté nástroj Google Analytics dočasně propojí vaše ID s vašimi údaji nástroje Google Analytics, aby došlo k optimalizaci návštěvníků.

Pokud nesouhlasíte, můžete se od této funkce odhlásit v účtu Google v části „Můj účet“.

Použití aplikace Mapy Google

Tato webová stránka používá aplikaci Mapy Google, aby zobrazila mapy a vytvořila směry.

Aplikace Mapy Google je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Prostřednictvím použití této webové stránky vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Google, některý z jejích zástupců nebo poskytovatel třetí strany může zaznamenat, zpracovat a použít údaje, které jsou shromážděny automaticky, a vámi zadané údaje.

Podmínky použití aplikace Mapy Google můžete najít zde.

Prohlášení aplikace Mapy Google k ochraně údajů můžete zobrazit zde.

Reklama služby Twitter

Služba Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) nabízí reklamní služby, které používají soubory cookie, ID mobilních zařízení nebo hodnoty hash(nevratně kódované číselné hodnoty) pro e-mailové adresy sloužící k rozpoznání zákazníků naší webové stránky a jejích služeb, aby bylo možné použít reklamy odpovídající zájmům a preferencím uživatele. Tyto možnosti lze omezit nebo odmítnout v nastaveních účtu ve službě Twitter.

Je možné se také odhlásit pomocí stránky http://optout.aboutads.info.

Bulletin

K zasílání bulletinu využíváme službu společnosti Inxmail GmbH. V této souvislosti je použit postup takzvaného dvojího vyjádření souhlasu, což znamená, že vám nezašleme bulletin e-mailem, pokud nám předem výslovně nepotvrdíte, že máme aktivovat službu zasílání bulletinu. Poté vám zašleme oznamovací e-mail a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu potvrdili, že si přejete dostávat náš bulletin. Během registrace k odběru bulletinu uložíme vaši IP adresu a datum registrace. Jediným účelem tohoto uložení je důkaz pro případ, že se nějaká třetí strana nabourá do vaší e-mailové adresy, aby vás zaregistrovala k přijímání bulletinu bez vašeho vědomí nebo souhlasu.

Pokud od nás bulletin již nechcete v budoucnu dostávat, můžete odběr kdykoli zrušit bez jakýchkoli nákladů, pouze s výjimkou nákladů na převod podle splatnosti základních tarifů. Pro tyto účely stačí nám nebo našemu úředníkovi pro ochranu údajů zaslat oznámení v textové podobě (například e-mail, fax, dopis). Každý bulletin také samozřejmě obsahuje odkaz na zrušení registrace. Nařízení o ochraně údajů společnosti Inxmail GmbH můžete najít zde.

Bezpečnost

Podnikli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu. Všichni zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, mají povinnost dodržovat příslušné právní předpisy týkající se ochrany údajů.

Kdykoli shromáždíme a zpracujeme osobní údaje, před přenesením je zašifrujeme. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužity třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření tak podléhají procesu trvalého zlepšování a naše prohlášení k ochraně údajů jsou neustále revidována a aktualizována. Ujistěte se, zda máte nejaktuálnější verzi.

Dotčená práva

Máte právo na informace, na opravu, odstranění nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a také právo na přenositelnost údajů a na stížnost v souladu s požadavky právního předpisu týkajícího se ochrany údajů.

Právo na informace:
Můžete nás požádat o informace o tom, zda a do jaké míry zpracováváme vaše údaje.

Právo na opravu:
Pokud zpracujeme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete kdykoli požadovat jejich opravu nebo doplnění.

Právo na zrušení:
Můžete po nás požadovat odstranění údajů, pokud je zpracujeme protiprávně nebo pokud zpracování představuje nepřiměřený zásah do vašich oprávněných zájmů. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody bránící okamžitému odstranění, například v případě požadavků na uložení, které podléhají právním předpisům. Bez ohledu na uplatnění vašeho práva na vymazání, vymažeme rychle a úplně vaše údaje, pokud v tomto ohledu neexistuje žádná právní nebo zákonná povinnost uchování.

Právo na omezení zpracování:
Můžete po nás požadovat omezení zpracování údajů v těchto případech:

Zpochybníte přesnost údajů v období, které nám umožňuje ověřit přesnost údajů.
Zpracování údajů je protiprávní, avšak odmítnete odstranění a místo toho požadujete omezení použití údajů.

Již nepotřebujeme údaje k zamýšlenému účelu, avšak vy tyto údaje stále potřebujete ke vznesení nebo obraně právních nároků.
Vznesli jste námitku proti zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů:
Můžete požadovat, abychom vám poskytli vámi uvedené informace ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a tyto informace můžete bez jakékoli překážky přenést jiné osobě, a to za těchto předpokladů:

Tyto údaje zpracujeme na základě souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat, nebo pro účely plnění smlouvy mezi námi.
Toto zpracování probíhá pomocí automatizovaných postupů.
Pokud je to technicky proveditelné, můžete od nás požadovat přímé přenesení vašich údajů jiné pověřené osobě.

Právo na vznesení námitky:
Pokud zpracujeme vaše údaje za účelem oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování údajů kdykoli vznést námitku. To by se také vztahovalo na profilování údajů na základě těchto ustanovení. Poté již vaše údaje nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo ke zpracování pro účely vznesení, uplatnění nebo obrany právních nároků. Kdykoli bez uvedení důvodů můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely reklamní pošty.

Právo na odvolání:
Pokud se domníváte, že při zpracování vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na nás z důvodu objasnění těchto otázek. Samozřejmě máte také právo obrátit se na odpovědný orgán dohledu, na příslušný státní úřad pro dohled nad ochranou údajů.

Pokud proti nám chcete uplatnit některé z uvedených práv, obraťte se na našeho úředníka pro ochranu údajů. V případě nejasností můžeme požadovat doplňující informace, abychom potvrdili vaši totožnost.

Změny tohoto prohlášení k ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů, pokud je to nezbytné kvůli nové technologii. Ujistěte se, zda máte nejnovější verzi. Pokud dojde k jakýmkoli zásadním změnám těchto zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme je na naší webové stránce.

Všechny dotčené strany a návštěvníci naší webové stránky nás v otázkách ochrany osobních údajů mohou kontaktovat tímto způsobem:

Pan Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
D-93047 Regensburg
T 0941 29 86 93 0
F 0941 29 86 93 16
[email protected]
www.projekt29.de

Menu